Friday, 18 January 2008

More about suicide among young immigrants and refugees in Sweden

Answering subscribers. 1, In English? See my Harvard article in Acta Psychiatrica Scandinava (abstract here, reference on top). 2, Text/links of the Swedish articles referred in the blog ("Sweden. Young immigrants on top of suicide statistics")?:

2a. Here is the link to the referred article I published in DN-debatt "Självmorden ökar starkt bland unga invandrare" (Suicides increases strongly among young immigrants). The scanned full text down below (click on).

2b. The other aspects taken in the Revansch interview about suicides among asylum applicants - and which Sweden do not register in the official statistics of suicide - were previously elaborated in my article in Aftonbladet "Staten nonchalerar flyktingars självmord" (The State neglects the suicide of refugees) . A summary in English of the Aftonbladet article can be obtained here.
2c. Also in Swedish, this article in Läkartidningen "Traumatisk stress och flyktingars suicidbeteende. Epidemiologiska fynd"
Other abstracts of scientific publications on the issues above in my publication's webpage

Thursday, 17 January 2008

Sweden. Young immigrants on top of suicide statistics

"Suicide among young immigrants double increased between the years 1987 and 2004. The last five-years statistics on suicide among youngsters of age 15-24 years old also show that about 30 percent of those were young immigrants".

It is worthy to note that young immigrants were only 11 percent of the total population of that age group in Sweden. The suicide rate for native young Swedes was only 3.2 per 100 000, whereas for young immigrants the suicide rate was 30 per 100 000.

(From an interview published in the last issue of Revansch, the journal of the The Swedish National Association for Social and Mental Health (RSMH) "Unga invandrare toppar självmordsstatistik". Article by Östen Hannmyhr).

The interview was conducted after the publication of my article in Dagens Nyheter "Suicides increases strongly among young immigrants" (in Swedish).

I insert here below the full text of the article/interview in Revansh. Click on.

For any consult about the data referred in the articles inserted above, email marcello.ferrada-noli@ki.se

Sunday, 13 January 2008

''Vad var det jag sade''. Nu igen

Upprättelse? Det tog i så fall "bara" åtta år för att forskarkolleger skulle bekräfta tesen om jämställdhets brist i samband med ökad benägenhet för stressrelaterade psykiska problem bland svenska kvinnor .

Som kommentar till artikeln Ojämlikhet i hemmet gör kvinnor sjuka i DN idag den 13 januari 2008 vill jag uppmärksamma detta citat (i rött understryk) från mitt inlägg i DN-debatt 20/10 2000
Det var alltså en tes som - när jag lanserade första gång redan 2000 i ett DN debatt inlägg - var starkt tillbakavisad av etablissemanget. Se exempelvisst nedanför Mona Sahlins direkt kommentar avseende min tes i Expressen 21/10 2000. Dock Mona Sahlin hade rätt i att fenomenet skulle ses i första hand i sitt samhälleliga sammanhang hon starkt ifrågasatt då den gender relaterade tes avseende arbetsbörda i hemmet som en förklaring till kvinnornas ohälsan. Mona Sahlin kallade resonemangen som ”förelämpande”. Aleksander Perski för sin del gick ut med ett pressmeddelande i vilket han refererade till denna tes i termer typ "en förelämpning mot den framgångsrika svenska kvinnors jämställdhet".

Som sagt, vetenskapen säger annorlunda, nu som en doktorsavhandling av Carin Staland Nyman vid Göteborgs universitet.

Ojämlikheten i arbetsbördan i hemmet var förvisso inte den enda förklaringen som jag framförde i mitt inlägg avseende utbrändhets fenomenet, och som numera kallas utmattningssyndrom. Se http://utmattningssyndrom.webblogg.se/ . Reaktioner till mina formuleringar var våldsama bland stressetablissemangen inklusive makthavarna och därmed även bland en del journalister - som prioriterade annat i stället för faktagranskning. Emellertid har dessa ursprungliga teser, den ena efter den andra, fått med tiden en kategorisk empirisk bekräftelse.

Tryck på bilden för större text