Sunday, 28 September 2008

Statsmaktens repressionsalibi

[Reviderad version 29/9 2008. Addenda and layout 16/10 2008]

Må vara att det primära, uttalade syftet av FRA lagen har att göra, åtminstone delvis, med ”signalspaning”. Emellertid framkommer också det ej dementerat framtida köpslående avseende taktisk information om suspekta politiska flyktingar, av den typ som transporteras i hemlighet från svenska flygplatsen - av utländsk underrätelse agenter – till tortyr i Egypten eller från andra latituder till CIA:s polska fängelsehåll.

Och allt resten, allt avlysning, allt trampande på mänskliga rättigheter, allt basunandet av den neutralitetsprincipen och dignitet tillhörande den gamla svensk utrikespolitiken - för vilken har Sverige blivit högt aktad i de allra flesta länder, särskilt i den tredje världen - allt detta, plus så mycket annat som vi inte ännu vet, är det pris som vi, inte FRA, skall betala. Alltså vi betalar till supermakterna med nio miljoner svenskarnas privata, personlig integritet, för FRA skall ha den ”ära” att vara med i deras fundamentalistkrig om andras olja.


Att det är politikerna de som i verkligheten bestämmer - "ofta utan allt för mycket faktaunderlag" - som påpekas i FRA: Kulturkrock Ett par ord om politiken- kan vara en sanning med avgörande modifikationer. Utan att anklaga andra för naivitet, vilka makter finns bakom de synliga politiska besluten och i högsta grad de militär-relaterade? Ungefärligen, vad andras geopolitiska intresse, deras globala oljeproduktion, kartell och marknads ägande har att göra med vår till synes underordnad utrikes politik, i vilken FRA- lagen blir bara ett instrument?

Nåväl, för detta hade det strategiska initiativet behöva komma till jurisdisk form. Det blev kampanj (se några detaljer i Operation spionlag), fälttåg i den politiska arenan, det blev psykologiskt krig.

Psykologiskkrigsföring från FRA/regeringens sida har haft till synes två strategiska mål. Hitintills kända, skall tilläggas.
picture from Indymedia - non verifiable source

I

Det korsigtiga målet beträffar värvning av supportrar från diverse kanslier, myndigheter och riksdagen, såväl bemötandet av invändningarna mot lagen, särskilt från bloggosfären.

Bloggsfären i sammanhanget är inte bara den kraften som hållit flamman uppe avseende FRA debatten såsom många journalister har gjort gällande. I det väsentligaste, är det faktum bloggosfären huvudkällan av information, analys och övriga belägg som har använts såväl av före detta ”dissident” och riksdagsledamöter (Bloggosfärens politiska genombrott) som övriga utanför bloggosfären.

Låt oss påminna att detta är ett kolossalt kollektivt arbete (bryr mig inte om ni känsliga ”rena” liberaler fnissar inför begreppet ”kollektiv”) i vilken deltar inte bara vi som av någon anledning har haft våra inlägg länkad - några skribenter mer andra mindre -, utan alla, alla bloggare som har bidragit med en bit av information eller har bidragit med att vidareföra det agiterande, det tekniskt, eller det ideologiskt-innehållande budskapet. Det handlar således om ett definitivt bredare politiskt sällskap respektive antal bloggare än den som uppges i doktoranden Mark Klambergs företeckning över den kombattant bloggosfären.

En annan taktik som har använts i den här psykologiska krigsföringen är den hyperklassiska ”desinformation”. Till detta hör till de ”nya uppgifterna” om terrorist hot särskilt i samband med den svenska militära närvaron i Afghanistan. Jag har utvecklat om det ämne i tre inlägg (här, här och här).

Den är faktiskt samma typ av taktik som använts för att legitimera inför allmänheten krigshandlingarna i Irak. Man åberopade ett horribelt hot, att fiende hade ”massförstorelse vapen” och som likaså anfördes med internationellt terroristhot. Detta kunde lätt framtvinga omedvetna associationer med effekterna upplevs i Hiroshima och Nagasaki. Som sagt "en tillförlitlig åtgärd, typiskt för psykologiskkrigsföring: genom att manipulera en redan socialt inlärd skräck variabel tillsammans med människans naturliga självbevarande drift".

Fakta visade att det var ingendera, det hade funnits aldrig sådan massförstorelse vapen i den dåvarande Iraks arsenal och inte heller fanns en koppling mellan Husseins regering och den förfärliga organisationen led av terroristen Bin Laden.

Psykologiska krigsföringen i copy cat version

Nu är det FRA:s tur och spöket åberopas exakt på nytt. Identifikation av hotet representerad av massförstorelse vapen plus internationell terrorist hot framkommer tidligt bland de syftena nyligen lanserades avseende FRA. DN uppger att bland de sju "mer definierade ändamål" som nu återges för FRA står "säkerhetspolitiska konsekvenser vid internationell terrorism samt utveckling och spridning av massförstörelsevapen" (Nya beskeden om FRA tystar inte bloggare, DN 27/9 2008)

En annan likhet med händelsärna ovan är att nästan samtliga journalister i Sverige gick med på det.

II

Det långsiktiga målet har i stället att göra med demokratin, att skrämma de som använder sig av Internet, e-post, etc. med syfte att förhindra ett effektiv byggande kritiskt material som avses ifrågasätta statsmakten, deras eventuella överträdelse av demokrati eller sina repressiva myndigheter.

FRA – lagens oundvikliga metamorfos blir att vara den högsta apparaten i det repressiva systemet. FRA-lagen är teoretisktsätt ett fascist resonemang.

Som jag utryckte i inlägget Terroristparadis, den eventuella tillämpningen av FRA-lagen, även om inte är dess primära syfte, genom att skrämma bort folk bort från sina datorer och övriga kommunikationsmedel, eller genom att idka självcensur, ska resultera i att många i förlängningen drar sig för att granska statsmakten i framtiden.

Det är farligt att ha rätt i dessa saker i vilka makthavarna har fel, har Voltaire sagt.

FRA – lagen och sina uppdragsgivare skrämmer emellertid inte bloggosfären, inte ännu, och aldrig mig.

Jag lovade att fortsätta min debat. Se även min post Foreign policy, terrorism, CIA, Kant, Lincoln, fanaticism, tolerance, FRA-legislation, religion, and philosophical anarchism (16/10 2008)

Marcello Ferrada-Noli 28 september 2008

Detta från Projekt på riktigt:
Mer
intressant om , , Fler boggar: Scaber_nestor MinaModerataKarameller Hax, Falkvinge, Jinge, Opassande, Badlands, Motbilder, Drottningsylt, Stoppa FRA-lagen, Karamelltankten, Odsvall, Arvid Falk, Kjellberg, Annarkia, Brygubben, Uddebatt, Betaalfa, Christer Magister, Rick Falkvinge,(igen), Trotten, Jinge (igen), Satmaran, Alliansupproret, opassande(igen), Oscar Fredriksson, ProjektPåRiktigt Baccus´ blog Motbilder Mina Moderata Karameller Dumheterna Arvidfalk.se Jens O. Rick Falkvinge (pp) Opassande Jinges web och fotoblogg Anna Troberg Funky fresh! Enligt Min Humla Opassande igen Lennart Holmlund the real mymlan El Rubio talar Maria Byström Mitt egos boning Alla dessa åsikter Nonsens, garrar och allt därimellan Frihet, Fildelning och Feminism Professors blogg Opassande #3 TANGO FÖR ENBENTA politikbloggen.wordpress.com Saint S.B - Must not sleep, must warn others Brentlin Majken Henæs Johansson Widar Nord Arvidfalk.se igen basun Rick Falkvinge (pp) igen annie annie igen annie #3 annie #4 annie #5 I polemik Opassande #4 annie #6 UD/RK Samhällsdebatt Signerat Kjellberg annarkia frendo.se Händelsehorisont miata Rick Falkvinge (pp) #3 Tommy K Johansson Mina Moderata Karameller igen Opassande #5 www.webhackande.se Ett hus liv och lustar och andra livsaktiviteter Beta Alfa Anna Troberg igen Alliansupproret Motbilder igen Mattias tycker och tänker Resurrection of Yvanna JohanNorberg.Net Jens O. igen Opassande #6 mats sanderprivata moderata funderingar Pophöger LO Reinfeldt´s blog Zac’s åsikter på ett fat. Grafström Intensifier Svensson Den Osynliga Patienten Ingemars blogg Kulturbloggen sofiabergdén Klementinen Mitt i steget Malmö MUF - Ordförande har ordet Trettioplus Christermagister Hax Hax igen Opassande #7 Alliansfritt Sverige Kreafonbloggen - Kreafon reklambyrå i Göteborg Ann-Sofie Wågström´s Weblog Christian Engström (pp) Mad World Tommy K Johansson igen Anders Wallner Mathias Sundin Fradga

http://intressant.se/intressant

Friday, 26 September 2008

Journalistkris sprider sig. FRA lagens psykologiska krig

Till de nyssnämnda i den rättrådiga kritiken Mark Klamberg uttalar i dag - ”journalister, ledarskribenter och borgerliga debattörer och politiska kommentatorer” som har förhastat sig med att berömma överenskommelsen (mellan regeringen och den borgerliga parlamentariska "oppositionen” till FRA -lagen) utan att vänta på den utförliga propositionen (således deltar i spelet, skall tillerkännas) - måste man tyvärr inräknas även företrädare av svensk utrikesjournalistik.

För detta angående FRA-lagen konstant ompositionering, ”nyheter”, insinuationer, undanhållandet av det väsentliga innehåll och så vidare, är rena psykologiskt krigsutövande.

Exempelvis efter att bloggsfären tillbakavisade det påstådda FRA- argument om det nya lagens nödvändighet, alltså att syftet med lagen är att rädda livet av svenska soldater i Afghanistan och sedermera hade att göra med talibanernas hot, publicerades i DN ett osignerat TT telegram - under rubriken 1.500 civila afghaner dödade i år - med påståendet "Talibanmilis och andra rebellgrupper har de flesta civila offren på sina samveten. De har använt sig av såväl självmordsattentat som summariska avrättningar" . Artikeln replikerades i Klargörande till DN om dödliga skador bland civila i Afghanistan (uppdaterad text 28/9 2008).

Nu verkar psykologisk krigsföring fortsätta med ytterligare ”desinformation” .

I DN:s stora reportaget Pakistan kris sprider sig i världen (Vid DN.se heter det Politisk balansgång i Pakistan) skriver journalisten Tomas Hall:

"vid andra tillfällen ska pilotlösa plan, så kallade drönare, ha flugit in över gränsen.Officiellt har USA inte erkänt några räder. Men reaktionerna i Islamabad har varit ilskna."

Alltså ”vid andra tillfällen ska pilotlösa plan, så kallade drönare, ha flugit in över gränsen”. Punkt.
Jag läser den nyheten till mina studenter vid Karolinska Institutet och frågar vad detta skulle betyda. Svaren pendlar mellan att det skulle syfta till någon typ modellflyg som amerikanerna har för militär surveillance till att dessa flyg är avsedda kanske till forskning eller t.o.m. väderprognos ändamål!
MQ-1 Predator armed with an AGM-114 Hellfire missile

Nåväl, jag vet vad ni tänker om svaren. Min poäng är emellertid att journalisten väljer att inte berätta vad är det med dessa drönarna som gör pakistanerna ilskna. Journalisterna skulle vara förpliktade - jag förmodar att det finns etiska regler i sammanhanget – att återge en sanningsenlig berättelse om de handlingar han/hon kommenterar. I det här fallet undanhåller man ju för DN läsare det viktigaste i sammanhanget, vad dessa NATO/USA drönare uträttar i Pakistan i förhållande med deras krig i Afghanistan.

An armed MQ-9 Reaper unmanned aerial vehicle taxis down a runway in Afghanistan. (U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson)

Dessa drönar är inte där bara för att flyga in över gränsen på väg någonstans i intet. Fokus, exempelvis, uppger i en artikel av Anna Ritter:

”Fredagen den 12 september bombade USA en pakistansk by i Norra Waziristan. Måltavlan var ett misstänkt talibanfäste. Minst 10 människor dog. Med bestyckade drönare, obemannade flygplan, kan den amerikanska militären agera snabbt och utan att riskera livet på sina egna piloter.
De senaste två veckorna har det rapporterats om minst fem drönarattacker mot pakistanska mål och omkring 40 människor, många civila och barn, har dödats.”

Kan ovan vara okänt för DN-journalisten?

Amputed legs i AfghanistanArtikeln i DN som jag kommenterar här handlar huvudsakligen om terrorister och terroristkrig. Detta enligt texten i DN <<Pakistan står sedan 11 septemberattackerna bakom USA i "kriget mot terrorismen", och den kursen kommer Zardari att fortsätta>>. Budskapet kommer från hjärtat av psykologisk krigsföring. Sverige skall också "stå bakom". FRA är det svenska vappen som ska hjälpa till, en tes som utvecklas i Terroristsparadis.

I det kriget, som handlar att bekämpa talibanguerrilla i Afghanistan (andra påstår att det har i stället att göra, såsom i Irak, med oljan. Se BBC:s Afghanistan: the pipeline war?), har NATO lyckats engagera ett fåtal nationer. Sverige deltar i ISAF operationer under NATO ledning. I själva verket alla ISAF insatser sker dock i Afghanistan vid sidan om stora militära operationer som NATO genomför parallelt i landet (se uppdaterade inlägget FRA och talibaner).

Det skall dessutom påpekas att journalisten Tomas Hall uppger i sin DN artikel om Pakistan att "Officiellt har USA inte erkänt några räder". Konsekvent, inte heller de NATO led ISAF attacker som orsakat dödandet bland civila i Afghanistan har officiellt erkänts.

Det skulle uppskattas som högst lämpligt om regeringen och FRA förespråkare kommer med ett klartgörande, eget underlag, eller dementi, avseende den offentliga informationen i de referenser nedanför som har samlats i Wikipedia där bl. a. står att i en singel attack bland dessa som genomfördes av ISAF i Afghanistan hittills i 2008 hade 30 civila afghaner dödades. Detta inträffade enligt källan den 14 juli 2008 i Want-Waigal, Noristan province.

Marcello Ferrada-Noli

26/9 2008

(Texten i detta inlägg uppdaterades den 28 september 2008. Bilderna nedanför i TV8:s sändning 30/9 2008)Referenser i den Wkipedia citerade artikeln
^ US admits lethal blunders
^ Afghanistan: Civilian Deaths From Airstrikes
^ "Karzai anger over civilian deaths" BBC News, 2007-05-02. Accessed 2007-05-02.
^ "Operation Enduring Freedom: Why a Higher Rate of Civilian Bombing Casualties?"
^ "Strange Victory: A critical appraisal of Operation Enduring Freedom and the Afghanistan war"
^ 'The Americans . . . They Just Drop Their Bombs and Leave'
^ Forgotten victims
^ Dossier on Civilian Victims of United States' Aerial Bombing
^
a b c d e f Human Rights Watch - Airstrikes and Civilian Deaths in Afghanistan
^
a b c Human Rights Watch - US and NATO Bombing and Civilian Deaths
^ More than 1,000 Afghan civilians killed in 2006
^ More than 1,000 Afghan civilians killed in 2006
^
a b c U.N. Eyes U.S. In Afghan Civilian Deaths
^
a b c d e f g UN: 1,445 Afghan civilians killed in 2008 violence
^ America's War on Afghanistan
^ Afghanistan News February 7, 2006
^ Afghanistan's new jihad targets poppy production csmonitor.com
^ 2,000 killed in Afghanistan since Sept. - Boston.com
^ Rise in Afghan deaths reported - Afghanistan - MSNBC.com
^ People's Daily Online - 1 NATO soldier killed, 7 wounded in Afghanistan
^ AFGHANISTAN: Families of killed police lack support
^ U.S. casualties in Afghanistan hit record - Army News, opinions, editorials, news from Iraq, photos, reports - Army Times
^ Afghanistan Conflict Monitor:
^ iCasualties Operation Enduring Freedom
^
a b New UN figures show sharp rise in Afghan civilian casualties
^ Afghan civilian deaths up 40 per cent this year, UN warns
^ "UN workers killed by bombing", BBC (2001, October 23).
^ Haberman, Clyde (2001, October 9). "A Scaling Back, Anger in the Streets and American Determination", The New York Times, p. Page B1.
^ Afghanistan: U.S. Bombs Kill Twenty-three Civilians
^
a b c d e More Afghan children die in raids
^
a b c d e f g h i j Afghanistan: U.S. Military Should Investigate Civilian Deaths
^ Bloody evidence of US blunder
^ Eyewitness: Villager describes attack
^
a b c d Civilians reported killed by airstrikes as NATO hunts Taliban.
^ Pentagon team to examine bomb error
^ 17 Afghan villagers 'killed in American bombing raids'
^ Afghanistan Report 25 September 2003
^ The Massacre at Aranas on the Waygal River, Nuristan Province
^ US denies Afghan civilians killed
^ CNN News; "Afghans understand deaths - U.S." December 7, 2003 accessed 16 July 2006.
^ 11 Civilians Reported Killed In a U.S. Raid In Afghanistan
^ United States Department of Defence
^ US military reprisal in Afghanistan kills 17 civilians
^ 'Zawahiri' strike sparks protest
^ Canadian soldiers fatally shoot taxi driver
^ Coalition Air Strike Kills 80 Taliban Rebels in Afghanistan
^ Probe clears Canadians in Afghan police death
^ National Post
^ NATO Bombs Kill Scores of Afghan Civilians: Officials
^ UK troops kill Afghan civilians
^ Afghan accidentally killed by Canadian troops
^ NATO Occupation Forces Kill Afghan Civilians, Police Say
^ NATO troops kill Afghan civilian accidentally
^ CNEWS
^ Canadian troops kill unarmed Afghan civilian
^ Canadian troops kill Afghan civilian, officer
^ Canadian troops kill another Afghan civilian
^ Civilians killed after attack on U.S. convoy in Afghanistan
^ U.S. Military Opens Inquiry Into Whether Marines Killed 10 Afghans After Attack on Convoy
^ Ann Scott Tyson and Josh White (2007-04-14). "Excessive Force By Marines Alleged", Washington Post.
^ Nato strike kills Afghan civilians
^ Afghans killed 'in new US attack'
^ US denies Afghan police deaths
^ Afghans and U.S. Trade Charges in Death of 5 Police Officers
^ Suicide bomber hits Afghan police
^ Afghan civilians killed in ‘car bomb' raid
^ [1]
^ Afghans Say U.S. Bombing Killed 42 Civilians
^ [2]
^ 21 civilians said killed by Afghan air strike
^ Air raid 'kills Afghan civilians'
^ Afghan air raid kills civilians
^ 'The people who bombed us are bad guys'
^ Military confirms civilian casualties in Afghan battle
^ ABC News
^ 'Afghan civilians' killed by Nato
^ US strike 'kills Afghan police'
^ 'Children dead' in Afghan bombing
^ Children die in Afghan air raid
^ Attack that killed kids targeted al-Qaida leader
^ 'Air strike' kills 30 in Pakistan
^ Waziristan blast casualties rise
^ NATO rules avoid Afghan civilian deaths - general
^ [3]
^ Afghan police say 25 civilians killed in air strike
^ 'Afghans killed' in air strikes
^ Nato confirms shooting of Afghans
^ Four killed in anti-Taleban raid
^ U.S. Account of Afghan Deaths at Odds With Head of Rights Group
^ US probes Afghan civilian deaths
^ [4]
^ 'Up to 80 civilians dead' after US air strikes in Afghanistan
^ Karzai probe into 'civilian air strike deaths'
^ Nato raids 'killed 35 Afghans'
^ [5]
^ Afghans 'wounded in air strike'
^ U.S. Airstrike on 2 Taliban Commanders in South Wounds at Least 18 Civilians, Afghans Say
^ Afghan civilians killed in air strike
^ US strike on Taliban heightens tension as Afghan leader heads for Camp David
^ 'Civilians dead' in Nato air raids
^ Radio Canada
^ Up to 300 Afghan civilians wounded in NATO air strike: report
^ Afghan civilian dead in accident with Canadian convoy
^ Une autre bavure de l'OTAN
^ US soldiers accidentally shoot policemen
^ Canadians kill Afghan civilian, wound child
^ [6]
^ Canadian troops involved in Afghan shooting death
^ Afghan officials say coalition air strikes killed road workers
^ [7]
^ US-led raid 'kills Afghan police'
^ Enquête sur une fusillade entre soldats canadiens et civils afghans
^ [8]
^ [9]
^ Ambush British airstrike kills Afghan civilians
^ Women and children killed in Afghanistan by British air strike
^ Pakistan protests at US shelling
^ Six civilians killed during US raid in Afghanistan
^ At least 30 Afghan Civilians Killed by US Forces
^ Afghans protest alleged civilian casualties by US forces
^ Afghan official says US-led air raid kills 22 civilians
^ US 'killed 47 Afghan civilians'
^ 30 civilians killed in Nuristan: officials
^ [10]
^
a b Doubts over US Afghan operation
^ U.S. and NATO Forces Kill 13 Afghans in Strikes Said to Be Mistakes
^ U.S.-led troops mistakenly kill Afghan police, civilians
^ UK troops kill Afghan civilians
^ Canadian troops kill 2 children after car nears convoy
^ 2 children killed by Canadian troops in Afghanistan
^ Civilian deaths in Afghan battle
^ Kabul suicide bombing caps bloody weekend in Afghanistan
^ [11]
^ UK troops kill Afghan civilians
^ Kabul says 76 civilians killed in coalition attack
^ Afghanistan criticises US attack
^ Afghan Leader Assails Airstrike He Says Killed 95
^ Afghans urge coalition military changes
^ Afghan children die in Nato raid
^ Afghan family killed in house raid
^ Afghans protest against continuous civilian death by International troops
^ Nato raid kills Afghan civilians
^ 2 killed, 10 injured in Afghanistan by errant NATO bomb
^ Man dies after Canadian troops fire on Afghan civilian truck
hsttp://intressant.se/intressant

Andra om: ,