Thursday, 23 October 2008

Ersättning av utrikespolitiken, inte av soldaters rekryteringssystem det väsentligaste för ökad rikets trovärdighet


Docent Björn von Sydow,
f.d. försvarsminister (s) påtalar behovet av en ökad trovardighet gentemot Sverige i samband med försvaret. Emellertid är det inte i första hand att ersätta yrkessoldater med värnpliktsoldater det som vi borde sträva efter för detta ändamål, utan att ersätta den nuvarande utrikespolitiken.


Det är inte svårt att hålla med Björn von Sydows framhävande i SvD (brännpunk 23/10), åtminstone med första delen (a) av påståendet: ”(a) Min åsikt är att Sverige ska ha ett värnpliktsförsvar och inte en yrkesarmé. Sverige står utanför Nato, och så anser jag att vi ska förbli. (b) Sverige behöver samtidigt stärka trovärdigheten i att vi ­prioriterar försvaret av vår ­territoriella integritet.”

Hade von Sydow emellertid sagt ”i att vi istället prioriterar försvaret av vår ­territoriella integritet”, då skulle man kanske kunna hålla med honom även om detta.

Ty den nuvarande regeringen har satt som aktuella prioriteringar - angående svenska försvarsmakterna – deras bidrag till huvudsakligen NATOS försvarsstrategi, det som framkommer högst diskutabelt utifrån Sveriges intresse, den territoriella integritetens inräknad.

I den ovan dystra bemärkelsen tillskrives exempelvis FRA-lagen till denna NATO försvars/underrättelse strategin.

Hur skulle den Svenska förvarspolitiken kunna uppnå ökad trovärdighet? Hur kan Sverige stärka trovärdigheten?

Först har vi den internationella aspekten, och som upptagas i von Sydows inlägg dock med inkonsekvent (logisk) behandling.

Björn Von Sydow verkar i sin analys att få till stånd en dikotomi mellan utrikes politiken och försvarspolitiken. Inte desto mindre är den sistnämnda åtföljd av utrikespolitiken. Det är således i det området som man skulle i första hand kräva en drastisk förändring.

Alltså, i det primära, att ersätta yrkessoldater med värnpliktsoldater är inte det som vi borde sträva efter, utan att ersätta den nuvarande utrikespolitiken med en som framförallt har med Sveriges egna intresse att göra, bland annat framhävandet av samhällets klassiska värderingar som annars förespråkas, såsom internationell solidaritet (med befolkningar i behov, inte med förtryckande makthavare). I min mening, det mer underordnad den svenska utrikespolitiken visar sig gentemot andra makters förvarspolitik - såsom i agerandet både i Irak och också Afghanistan - desto mindre internationell trovärdighet visar sig gentemot Sverige. För den trovärdigheten som mest effektiv har Sveriges unnat sig för sin positionering internationellt är den som kom direkt av befolkningar framförallt av den så kallad Tredje värld, men också del av befolkningen inom landet som Sverige fruktar mest att en krigshandling skulle kunna uppstå. Den är en trövärdighet som beläggas huvudsakligen på etiken. Den är trovärdigheten som förenas med stark neutralitet, dignitet och själv respekt, och med empati gentemot de befolkningar som är i underläge och förtryckta.

För den andra har vi den inhemska aspekten, nämligen problemet att öka trovärdighet av ovan nämnda politik gentemot det svenska folket. En försvarspolitik som hävdar att den underrättelseaktiviteten skall utvecklas till en sådan art och omfattning så att bl.a. Sverige kan i bättre läge förhandla, utbyta information, öka anseende, etc. i vad den internationella underrätelse-marknaden betträffar, lär inte bidra till ökade popularitet bland befolkningen. Ty sådana aktiviteter riskeras att uppfattas av befolkningen som repressiva, ej i första hand som protektiva. Och en befolkning alienerade från försvarmakten av sitt eget land kan slutligen känna sig mindre motiverad för en eventuel mobilisering under den maktens led. Och det stärkar ej varken Sveriges trovärdighet eller också försvaret av Sveriges ­territoriella integritet.

Detta i synnerhet att det material som skall (antar jag) öka köpslåendekraften består bl.a. av information inhämtade bland den svenska befolkningen genom en tvivelaktig hantering av deras basala mänskliga rättigheter. Ytterligare, i fall att - som försvarens sanna logik skulle kräva – värnpliktigsystem skulle återinföras, återstår där också behovet av en radikal förändring. Björn von Sydow utvecklar ämnet ”svensk territorium integritet”. Men i detta sammanhang skall man inse att numera försvarsmakterna tränar soldater - till synes - huvudsakligen för att kämpa USA:s och Natos expeditionskrig och som uteslutande är inriktad mot fattiga länder. Detta minskar mer Sveriges trovärdighet än den organisatoriska dilemma i fokus av von Sydows analys, alltså värnplikten Versus yrkesmilitärer. Skall försvaret fokuseras primärt just i beskyddet av det svenska territoriet då skall denna förberedas med tanke på en för ändamålet relevant krigsföringen. Å andra sidan, att koncentrera näst intill hela trannigs kapacitet i konventionell krigsföring, såsom att - exempelvis - förberedda 100 pansarförare för att bekämpa tusentals sådana verkar mot allt sundförnuft. Sammaledes att tillverka 100 stycken JAS för att konfrontera tusentals motsvarande flygplan och säkerligen med bättre prestanda. Alternativ?

Man borde satsa mer på komplementär krigsföring. Själv var jag militärt tränad i gerilla krigsföringen och är fortfarande övertygad att endast hela befolkningens mobilisering under sådana former av krigsföring är kapabel av stå emot en eventuell inkräktare i befolkningens territorium i det fall denne militär invasion har en överlägsen militär kapabilitet. Framförallt i den inriktningen skulle istället värnpliktgens träning kanske genomföras, alltså inom det komplementära, enligt min åsikt .

Men först, ändra den utrilkespolitiken vilkens strategi har överdeterminerat vad den svenska försvaren skall innehålla. Jag upprepar,

Låt oss få tillbaka den integritet och robust neutralitetsprincipen av den förna hederliga och oberoende svenska utrikespolitiken.

Marcello Ferrada-Noli, 23/10 2008andra om Krig, FRA lagen, utrikespolitik , försvarspolitik, interesant? Labels: FRA lagen, utrikespolitik
Thursday, 16 October 2008

Foreign policy, terrorism, CIA, Kant, Lincoln, fanaticism, religion, and philosophical anarchism


Terrorism - within or outside the war scenario - is abominable. The killing of innocent civilians has to stop and be denounced with the strongest terms. For instance, it would be most relevant for the Swedish media focused on terrorism 1,2,3,4, take also care of ISAF attacks on civilians in Afghanistan which relatively recently killed just in one strike over 30 civilians. My query referred however to something else.

[Update: Swedish media (5) reports the killing of 17 civilians in Southern Afghanistan. Responsibility of the attack remains unclear. For more data regarding killings of civilians in Afghanistan by the occupation forces NATO/ISAF see appendix in the post Minister Tolgfors krigspsykologiska bakhåll (Swedish). Added 18/10 2008]

The vast majority of the comments I have received on my previous posts about my opposition of the Swedish participation in the Afghanistan war are positive and supportive to my theses. However, two among the comments have expressed remarks of the kind suggesting that my point on the issues would not have clearly come across.

For instance Hayek-Institutet Sverige, a blog from the USA, asks in Statsmaktens repressionsalibi what do I mean with a picture of terrorists being airborne transported (in the picture from Indymedia - of a non verifiable source - are seen over a dozen of lying suspects, blindfolded and chained to the floor of a transport aircraft), and then the comment continue reasons on the Taliban's intolerance.

Hereby my rebuttal in brief:

1. Terrorism is indeed an outrageous and condemnable praxis and which has nothing to do with manifestations of political opposition or with licit or ethical acceptable means of conducting war or resistance to war, or means of insurgency, independent of how justified the motives for a liberation war would eventually be. State terrorism is just as awful.

2. The Taliban, insofar they remain a fundamentalist religious-political movement ruled by supremacist religious convictions are to be considered alien to basic principles of democracy and tolerance. I personally deeply distaste religious fanatics, and this includes Catholic fanatics, Muslims fanatics, Jewish fanatics etc. But this is not the point in the questioning of the legitimacy of a military intervention from the part of Sweden under the orders of NATO.

My query has has to do with the principle of neutrality and non-intervention, and it has to do with whether Sweden will come back of having a strong, self-dignifying and independent foreign policy.

My point has to do with the stand of Sweden with regard to the poor or emerging countries of the so called Third world and which traditionally had both high respect but also high expectations on the Swedish foreign policy.

3. The war against terrorism has to be fought legally, according to the international accepted principles of warfare, and respecting the legal bodies of democratic national states. Paramount to this activity should be the respect of the human rights as signed in the UN chart. Situations such as imprisonment without trial are in my view not acceptable, long-time arrest while awaiting trial should be avoided also for reasons of the processes legal consistency and safety. Certainly, Swedish citizens accused of terrorist activities should rather stand trial in Sweden [1, 2]. And lastly, torture of prisoners is unacceptable.

4. The critic I had, and many had - in Sweden, USA and elsewhere - regarding the transport of suspected terrorist under the rendition-praxis (a CIA operation, according to Swedish news), were based on the fundamental juridical principles mentioned above, and which were ostensibly infringed including the subsequent collaboration of local authorities, as it was the case of Sweden.

5. I favor a Swedish foreign policy of absolute neutrality, independence and non-intervention. Sweden should not be an active part of NATO neither of any other geopolitical block.

6. In general terms and by principle:

a) I do not regard warfare as an intelligent, effective or ethical method to deal with international conflicts. Very many of such wars, announced on behalf of a nation's interests, are in fact initiatives deployed to serve the political and/or pecuniary profit of leading groups of interest, and which in its turn are opposed to the truly interest of their nation.

b) People from the roots in different countries share in much a common fate, similar conditions, and even if at present still a utopia, they share a common destiny.

War for the majority of these people becomes a fratricide paradox, the unwilling and forced murder of an "enemy" person whose social and existential circumstances are far more similar to those of his own than those of the economic generals or fanatic popes ordering him to kill.

c) Unfortunately, countries - even if non per se belligerent - would have to fight wars of survival and defence in case of external aggression. Considering the possibility of this exceptional contingency, I would favour a Swedish defence policy based in preparedness for the effectively defence of the Swedish territorial sovereignty, their people, and their societal and democratic values against any eventual imperialistic aggression.

However, in supporting the armed protection of the nation, I do not endorse such measures – like those contained in the FRA legislation (FRA-lagen) - which entangle the human rights of the same people the nation's military establishment is supposed to protect.

More about religious and political intolerance:

7. Abraham Lincoln´s remarks should in the highest degree prevail

When tolerance tolerate intolerance, tolerance ends destroyed by the
intolerance

8. Immanuel Kant universal principle should in the highest degree prevail

There is no unique, absolutely first, universal principle of all truths
(New Elucidation of the Principles of Metaphysical Cognition, prop. 1, 1:388)

9. Immanuel Kant categorical imperative should in the highest degree prevail

Act only according to that maxim whereby you can at the same time
will that it should become a universal law
(Grounding for the Metaphysics of Morals)

10. Being an atheist, and a scientist, I take distance from any religious-related explanations of natural or human processes. At the same time, being at hearth a liberal, no matter how far left in the liberalism spectrum my ideological positions may be, I am tolerant towards others religious beliefs. But I demand and expect that those should be at the same time tolerant both to the religious faiths or beliefs of other groups, nations, or cultures, and as well towards plain atheists.

11. The same applies to democratically put forward political views or ideological reasoning. Tolerance in a democracy – through veritable freedom of expression - should be extended to the philosophical, metaphysical, or any speculative reasoning on the merits, shortcomings, critic or justifications of the social construct state. This theoretical reasoning should not be equated with sedition, or philosophical anarchism with menace.


Marcello Ferrada-Noli 16/10 2008

andra om Krig, Vänsterliberalism, Anarkism, FRA lagen, Afghanistan, utrikespolitik , terrorism, interesant?

Labels:
, ,


Sunday, 12 October 2008

Nelson Gutierrez. In memoriam

[Texto en Español a continuación] [El 11 de Septiembre en Concepción, aquí] [Fotos de prisioneros en la Quiriquina, aquí]

It was known today that Nelson Gutiérrez, one of the historical leaders of MIR, died in Chile. Here follows some personal remembrances of our times in the struggles of MIR and the ideological front formed by the anarchist and the socialist-humanist profiles (a shorter version in English follows after the Spanish text).

Graphic sent by Pompeyo Caco Martínez, Suecia

The text in this blog post has been simultaneously published in the Internet, for which any reproduction of texts and material should be referred with authorship and source, linking to http://www.hig.se/~mnf/pages/Nelson%20Gutierrez.html. The original graphic material can be obtained from the author, email marfer@ki.se. Este texto, por ser publicado simultáneamente en el Internet, puede ser reproducido en su totalidad o en parte, debiendo referirse autor y fuente: http://www.hig.se/~mnf/pages/Nelson%20Gutierrez.html. El material gráfico original puede obtenerse directamente del autor, email marfer@ki.se

Supe recién ahora por un llamado de "René" de la noticia [1, 2], sobre la muerte ayer en Chile de nuestro amigo Nelson Gutiérrez, uno de los dirigentes históricos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Sigue aquí abajo un breve recuento personal, a la rápida y espontáneo, con algunos sentidos recuerdos que conservo de este noble y querido amigo y de algunas actividades tanto políticas como teóricas que desarrollamos en el período universitario, como fue por ejemplo el frente unido de "anarquistas" y "socialistas-humanistas" compartido en las luchas del MIR en Concepción.

Aclaro que ésta no es una reseña bibiográfica de Nelson, sino que el acento se ubica en ilustrar - aunque ligeramente - la matizada formación ideólogica de los líderes del MIR de la "primera generacion" (Miguel y sus amigos de las formaciones políticas anterior a 1965) y "segunda generación" (cuadros ingresados después de la fundación del MIR y hasta 1970) y que Nelson tan elocuentemente representa.

Apartir del gobierno de Allende y la Unidad Popular, por una parte las políticas y tareas del MIR tienen un necesario cambio y el que también perfilará el tipo de militancia tanto respecto de su formación y preferencias ideológicas como de su propio desarrollo teórico dentro del MIR y sus puntos de vista sobre la tarea de educación política. Por otra parte, a la entrada de la década del setenta el MIR había ya empíricamente resuelto su carácter ideológico central y consecuentemente el de su estructura orgánica. De esta manera, la parte leninista de la fórmula se fortalece, la parte democracia-directa va perdiendo su arraigo, y la ecuación orgánica final será un partido de cuadros con un accionar mediatizado en frentes específicos (MPR, MCR, MUI, etc) y en lo interno estructurado en GPMs, los grupos político-militares.

Cuando fundamos el MIR en 1965, que como se recordará emergió a partir de diversas vertientes ideológicas alternativas a la izquierda tradicional, los de la corriente de pensamiento con la cual yo personalmente me identificaba no tuvimos grandes problemas en que, en acuerdo con la ideología anarquista, se escribiera en el primer párrafo de la Declaración de Principios de 1965 que nuestro objetivo político supraúltimo es la disolución del estado y la instauración de una noble y decente democracia directa ("construir el socialismo y extinguir gradualmente el Estado hasta llegar a la sociedad sin clases").

Por otra parte, siendo co-autor junto con Miguel Enríquez y su hermano Marco Antonio de la Tesis Político-Militar aprobada en aquel congreso de fundación, también hice especial hincapié en que aquel principio de absoluta práctica democrática se estableciera en las líneas teóricas nuestro quehacer.

A los pocos años, la corriente leninista había sin embargo tomado control orgánico e ideológico del MIR, e incluso la corriente de pensamiento trotskista fue directamente marginada de posibilidades de militancia. Excepcionalmente, antiguos ex-trotskistas ideológicos continuaron perteneciendo al MIR , como fue el caso del abogado Pedro Enríquez Barra (quién fuera el primer secretario regional del MIR en Concepción y posteriormente un activo abogado que defendió ante los tribunales innumerables causas de trabajadores y de militantes del MIR. Preso por más de un año durante la dictadura y luego desterrado) y Marco Antonio Enríquez Espinoza (el hermano mayor de Miguel. Preso junto conmigo en la Quiriquina y además durante el 11 de Septiembre. Murió en Francia siendo profesor de la Sorbonne). Ambos participantes en la fundación del MIR e incluso con nosotros desde el aún más antiguo período de la VRM.

En cuanto a la corriente de pensamiento anarquista, ésta se retrotrae en la Universidad de Concepción y establece una alianza ideológica natural con los que habían comenzado a levantar los valores del humanismo socialista. Uno de los principales adherentes a estas tesis humanistas en aquel período (1967-1968), que aunque breve fué en lo ideológico y cultural inmensamente rico, era Nelson Gutiérrez Yáñez del Instituto de Sociología. Aquí trataré someramente de describir nuestro encuentro.

Bautista Van Schowen, Marcello Ferrada Noli y Miguel Enríquez Espinoza. Santiago 1962. Foto, archivo personal.

Mi reseña sobre la formación ideológica y vertientes de la primera generación está en mi escrito sobre Miguel Enríquez y que espero pronto estará en circulación. Por último, aclaro además que mis opiniones no representan, ni pretender representar, ninguna de los segmentos en que el MIR se dividió al comienzos de los años ochenta, ni tampoco a los grupos que contemporáneamente reivindican una continuidad de la política del MIR. Yo me retiré definitivamente del MIR durante la Conferencia nacional efectuada en Estocolmo - en Junio de 1977 - con miembros del CC y representantes del C. Exterior, y por representar la única voz de minoría que debatió y votó en contra de una reciente línea proveniente de la dirección del MIR sobre una nueva política de alianzas para la lucha antifascista y que incluiría a sectores de la democracia cristiana. Mi decisión - hasta dónde me consta - fué respetada.

Me permito usar aquí como gráfico la bandera del MIR pues dicho sea de paso, la diseñé yo mismo inspirado en ambas la tradición anarquista y en la enseña del Movimiento 26 de Julio. Para dar un detalle, se presentaron en el congreso de fundación dos mociones: Bandera roja (moción de "Mandiola") y apoyada por los compañeros que venían de vinculaciones comunistas o estalinistas como el PCR , y bandera rojo y negra (mocion de "Atacama", mi nombre) apoyada por la original fracción MSR de Concepción - movimiento socialista revolucionario - y los sectores afines provenientes de la VRM. El sector trotskista apareció en este punto dividido y algunos como Marco Antonio Enríquez y Pedro Enríquez (ambos anteriormente militantes del grupo de referencia trotskista GRM en Concepción) votaron rojo y negro, y otros como Luis Vitale por la bandera roja. El longevo anarco-sindicalista/cristiano/humanista Clotario Blest, otrora célebre dirigente máximo de la CUT, también nos dió su apoyo. La moción ganó sólo por estrecha mayoría de votos y no por aclamación como se podría asumir.

I

Con profundo sentimiento me encargo de comunicar el deceso de nuestro amigo y compañero Nelson Gutiérrez, antiguo militante y dirgente del MIR, miembro de la Comisión Política, combatiente de la resistencia armada en contra del la Junta de Pinochet, y posteriorment del Comité Exterior del MIR.

Fue en actividades en torno a este Comité Exterior, y de la Junta de Coordinación Revolucionaria (MIR Chile, ERP Argentina y Tupamaros Uruguay) en Europa en la segunda década de los años setenta, en la que trabajé orgánicamente junto a él por última vez. Pero fué sólo un hito en una larga trayectoria de amistad que se había consolidado en los primeros tiempos de vida clandestina, en los albores del MIR.

Como se recordará, durante la primera represión en contra del MIR (1969) durante el gobierno democratacristiano de Eduaro Frei y luego de los hechos que terminaron con el caso Osses, la organización fué declarada fuera de la ley y debimos pasar a la clandestinidad. La lista nacional con los 13 miristas buscados o "prófugos de la justicia" nos juntó nuevamente en la vida clandestina. Se trata en realidad de dos procesos separados, uno por el casso Osses y el otro por la Ley de Seguridad del Estado, hecho que El Mercurio destacaría años después en el publicitado reportaje "A través de la historia terrorista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR".
Nelson Gutiérrez fué detenido en Concepción. Yo por mi parte fué apresado en un control carretero cerca de Chaimávida, en el camino a Los Angeles. Posteriormente Otros perseguidos por la policía política fueron Luciano Cruz y Juan Patula Saavedra, quién también era muy amigo de Nelson. Con ellos nos refugiamos en diversas localidades del triágulo Conecpción, Temuco y Bío-Bío, como lo sugiere esta información en el diario Crónica de Concepción (9/7, 1969) refiriendo la persecusión a que habíamos sido objeto y  a uno de los cercos policiales montado por miembros de la Policía Política de Santiago.Me recuerdo que Nelson, a pesar de haber sido duramente torturado, lo primero que hizo luego de ser puestos en libertad a la espera del presunto proceso, fue llamar a una reunión en donde personalmente él dirigió la coordinacón de inteligencia sobre el proceso del Fiscal Broghamer. Tarea que resultó exitosa. Esto es Agosto de 1969.

Nelson había ingresado al MIR durante el segundo semestre de 1966, luego de un tiempo en el Movimiento Universitario de Izquierda, y siendo novel estudiante del Instituto de Sociología de la Universidad de Concepción. Nelson Gutiérrez no formó parte del Congreso de fundación del MIR y por ende tampoco fue miembro del primer comité central, como erróneamente se escribe en algunas noticias que provienen de Chile y Latinoamérica [3, 4, 5] e incluso de Francia (Le Monde). La trayectoria política de Nelson fue en todo caso fué brillante y casi meteórica. Cuando en aquel entonces le dí la bienvenida a nuestras fuerzas como jefe de la Brigada Universitaria del MIR, no habría podido imaginar que en sólo aproximadamente dos años más tarde sería miembro de la dirección nacional y muy luego de la Comisión Política. Otros militantes ingresados aquel año fueron José Goñi (actualmente ministro de Defensa en Chile y anteriormente embajador de Chile en Suecia), Eric Zott, Luis Kiko Peebles. En cambio Jorge Fuentes - nuestro querido "trotsko" - a quién generalmente se le adscribe a causa de su edad pertenencia a aquella más joven generación, había ingresado a la VRM algunas semanas antes que decidimos concretar la fundación del MIR, y por tanto participó en el histórico congreso de fundación de 1965. En el mismo tiempo ingresa Fernando Kraus, uno de los héroes del MIR en la resistencia contra la dictadura militar.

Debo que mencionar que Zott y Peebles sobrevivieron atroces torturas en uno de los más despiadados centros ocultos de detención usados por la dictadura (Col. Dignidad.) y su valiente comportamiento honra a aquella generación de los jóvenes del MIR. Erik Zott estuvo detenido en treinta y cuatro diferentes lugares de represión durante la dictadura. Ricardo Ricci Frödden Armstrong, primo de Miguel y a quién conoci de infante, es de esta generación. Sé que estuvo preso en la siniestra Villa Grimaldi. También de aquel grupo de Concepción, especialmente provenientes de la Escuela de Medicina y del Instituto de Filosofía, y además de la Escuela de Ingeniería, conocí de cerca a varios otros que primero estuvieron activos y movilizados el 11 de Septiembre y en los días sucesivos, y que luego los encontré en detenidos en La Isla Quiriquina, también salvajemente torturados. A dos de ellos pienso que les debo mi vida por que nunca me nombraron en los interrogatorios a pesar de haber pertenecido a la misma estructura y haber compartido las mismas actividades. Nunca los olvido, y si no los nombro aquí es únicamente por respeto a su privacidad y la de sus familias, puesto que nunca he visto sus nombre en documentos públicos.

El caso Osses


Volviendo al período 1966-1969, Nelson Gutiérrez ocuparía allí sucesivamente durante las luchas estudiantiles diversas responsabilidades, tanto dentro del MIR como en la Federacion de Estudiantes, de la que fué elegido también su Presidente. En esta posición le correspondió emplazar en un debate político al Presidente Salvador Allende desde la Universidad de Concepción (1971), emplazamiento que fue respondido por el Presidente Allende.

Ingrid Sucarrá, militante del MIR 1969
"cinco posibilidades para un mismo rostro" reza el pié de este gráfico hecho por el Diario La s Ultimas Noticias de Santiago y publicado Sábado 21 de Junio de 1969. Y continúa "el profesional penquista (periodista Hernán Osses Santa María) la reconoció como la muchacha que sirvió de anzuelo para tenderle la emboscada"

Una participación no tan difundida nacionalmente, aunque sí en aquel tiempo en Concepción, fué el discurso de Nelson al celebrarse el cincuentenario de la Universidad de Concepción, acto al cuál esistió el Ministro de Educación de la DC Máximo Pacheco y otros dignatarios nacionales de la época más las autoridades regionales y provinciales de Concepción. En ésa oportunidad recibimos Nelson, Juan Saavedra Gorriateguy y yo, una medalla por parte del rector de la Universidad, don Edgardo Enríquez Frödden (el padre de Miguel Enríquez, por añadidura) por nuestra participación la reforma y en el primer Consejo Superior (!). El discurso de Nelson no fué sin embargo un delicado y cortés agradecimiento por la distinción. En cambio, hizo - lo que se interpretó en la prensa local - un llamado a los estudiantes a sumarse a la insurrección popular.

La prensa local de Concepción calificó aquello como un "ultraje" a la comunidad penquista. Particularmente, el Diario vespertino Las Noticias de la Tarde, el que desde hacía tiempo mantenía una campaña de ataques personales hacia los dirigentes del MIR, trató a Nelson en términos muy ofensivos en lo personal. Anteriormente había sido Luciano Cruz uno de los más frecuentes blancos del periodismo ad hominem de aquel diario. Los terminos ofensivos de Noticias de la Tarde contra Nelson Gutiérrez pueden leerse en el primero de los recortes aquí. En el segundo recorte se alude al suscrito, en ése entonces ya docente de la universidad, y a propósito - según el tabloide - de yo haber increpado a uno de sus periodistas y querer expulsarlo físicamente del recinto universitario:
 


Click en el recorte para agrandar las imágenes
Luciano Cruz, en ése tiempo en Concepción y con responsabilidades en una de las primeras formaciones para-clandestinas, toma la inicitaiva de organizar un acto demostratorio de repudio por parte del movimiento estudiantil hacia el diario Las Noliticas de la Tarde. Esto se concretizaría en la persona del periodista Hernán Osses Santa María, hoy docente de la U de C, y que era, además de director de N. de la Tarde, uno de los más activos entre los columnistas /periodistas del diario en su campaña de agresiones personales a los dirigentes del MIR.

El 6 de Junio de 1969 una unidad formada por Luciano en estricta clandestinidad, e integrada por una militante de Santiago y el resto de Concepción/Talcahuano, toma prisionero a Osses luego de un trabajo de inteligencia puesto en acción por la compañera venida de Santiago, la legendaria militante - también de la segunda generación - Ingrid Ximena Sucarrat Zamora. Ingrid vino a ser una de las primeras militantes mujeres del MIR declarada "fuera de la ley" y perseguidas en Chile, y la que por durante más tiempo tuvo que permanecer en la clandestinidad.
Luego de llevarlo a una casa destinada para los efectos en Talcahuano, e interrogarlo, lo embardunan con alquitrán, sobre el alquitrán le echan plumas de gallina, y en esa forma sueltan a Osses a la salida de la Casa del Deporte de la Universidad de Concepción mientras una gran multitud de estudiantes hacía su salida luego de una reunión festiva general. Era el tiempo de la semana mechona.

El hecho fue usado por el gobierno de Frei para declarar al MIR fuera de la Ley y decretar el apresamiento de trece dirigentes del MIR por "Infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado". La lista apareció en un poster de "Buscados, prófugos de la lajusticia, etc..." en diarios del país y lugares públicos. Esta es la lista completa en el proceso rol 50-69:
Jose Bordas Paz, M. Isabel Cárcamo, Luciano Cruz Aguayo, Miguel Enríquez Espinoza, Marcelo Ferrada Noli, José Goñi Carrasco, Fernando Krauss Iturra, Sandra Lidid C., Oscar Linch Gaete, Anibal Matamala Vivaldi, Marcia Merino V., Juan Saavedra Gorriateguy, Bautista Van Schowen, y Arturo Villabella Araujo.

Luego se sumaron los procesos particularizados uno al caso Osses y otro al de los explosivos en los Tribunales de Justicia en Concepción. En el del caso Osses el gobierno implicó a Nelson Gutiérrez por ser el Presidente de la FEC y el que a raíz de ello fuera detenido y encarcelado por más de 40 días como se señala aquí en otro lugar. Otros perseguidos fueron Ingrid Sucarrat (llamada también por la prensa "Ximena Zucarrat Zamora, alias La Tuca"), Lilian Rivas y Ana María Leal.
La "operación Osses" fue como un catalizador que entre otros aspectos precipitó al MIR - en mi opinión, prematuramente - a un modus operandis clandestino, conspirativo e insurreccional. Yo puedo asegurar - porque me lo dijo Miguel Enríquez personalmente en Santiago el 25 de Julio de 1969 - fecha en que me llamó a una reunión clandestina en Santiago - la iniciativa y detalles sobre la acción Osses no estuvo nunca conocimento de Miguel o la dirección nacional del MIR en su conjunto. Esto es, la negativa oficial no era una postura táctica sino que correspondía a un hecho real. Es más, me informó los detalles sobre una intervención al Regional Concepción decidida por la jefatura (el nuevo Secretariado). No sería ésta la última vez sobre las actividades del Regional Concepción.
Diario Crónica, Concepción 9 de agosto 1969
Las consecuencias de la operación Osses se mostraron además en varias dimensiones, aparte de la anterior. En la persecusión que sigió quedó evidenciado que nuestra organización (nuestra querida "desorganización" como yo la llamaba) no estaba preparada - ni logísticamente, ni orgánicamente, ni políticamente - para asumir la vida clandestina.
La persecusión se desató implacable. Ingrid Ximena estuvo largo tiempo perseguida. Luciano fué "castigado" por el Secretariado y durante un mes fue enviado a un taller de provincia. Varios de nosotros - aún no partícipes del operativo - fuimos detenidos, incomunicados, etc. Nelson Gutiérrez estuvo un mes y medio detenido.
Aún otra grave consecuencia en conjunción con el caso Osses fué el alejamiento del MIR de importantes militantes, algunos de ellos protagonistas de los albores del partido como el caso de Clotario Blest, Edgardo Condeza, Luis Vitale, y otros. Una impresión que existió en el MIR luego del documento de Miguel "Sin lastre avanzaremos más rápido" es que el grupo trotkista lidereado por el Dr. Enrique Sepúlveda (el primer secretario general del MIR, elegido en 1965) había sido marginado en su conjunto. Esto es "una verdad con modificaciones" puesto que varios intelectuales trotkistas habían conformado una fuerte protesta en el seno de la dirección del MIR planteando que el operativo Osses - aunque hubiese sido efectuado sin la autorización de la jefatura del partido - representaba en la práctica las consecuencias políticas de la nueva modalidad orgánica al interior del MIR cuál fue la reciente institución del Secretariado.
El Secretariado era un grupo co-optado de militantes de confianza de Miguel y cuyas actividades, por motivos inherentes a la actividad conspirativa, no en todos los casos era compulsivo informarlas al CC. Luciano Cruz recibe por parte del Secretariado la tarea de constituir una formación clandestina para planear/implementar acciones directas. Luciano forma su primer grupo en Concepción en dónde realiza primero la "toma" de una radio local. Tampoco esta acción fué conocida de antemano por el Secretariado, pero a raíz de que el operativo logró espontánea y mucha popularidad en el partido y afuera, el Secretariado a pesar de "molestarse" con Luciano no tomó realmente alguna medida orgánica ni en lo uno ni en lo otro.
M. Ferrada Noli responde a periodistas de diario Crónica por razones de su detención, Agosto 1969
Esta actitud del Secretariado representó a su vez fué una señal ambigua para Luciano y su radiante unidad para operaciones clandestinas o para-clandestinas de agipro. En este contexto orgánico se planeó la acción en contra de Osses. Como me lo manisfestó Ingrid Sucarrat, quién tenía un buén contacto con Clotario Blest, e incluso había sido formada en las escuelas de cuadros de la histórica casona en calle 21 de Mayo, uno de los argumentos centrales de los que se marginaron a raíz del caso Osses habría sido este principio:
Por una parte las decisiones del Secretariado no son todas conocidas, ni existe la oportunidad de discutir todas ellas. El Secretariado elige. Por otra parte algunas de esas decisiones tienen consecuencias para cada uno de los militantes, no sólo para los miembros del Secretariado que participan en la decisión.
El equívoco sin embargo en la proposición anterior, al menos referida al caso Osses, es que el Secretariado NO aprobó ni fue el de la iniciativa del operativo Osses. Es más. esta vez reaccionó con serias críticas algunas medidas internas, aunque por algunos consideradas simbólicas, como en el "castigo" de Luciano a trasladar su actividad plítica a alguna distancia de Santiago y por el plazo de algunas semanas. Y amigos como siempre.
El hecho es que una minoría de los miembros del CC realizó su propio congreso fraccional, lo que ocasinó su expulsión del MIR por parte del CC mayoritario. Un sinnúmero de militantes de base, de variada magnitud en diferentes regionales decidió luego automarginarse del MIR.
Hay muchos más detalles sobre el caso Osses y sus consecuencias políticas y represivas, así como de las respuestas de la organización. El 23 de Junio de q969 una bomba fue detonada en el edificio de los Tribunales de Justicia. El Barrio Universitario fué allanado comprometiendo muchas otras actividades y que en parte alienó el apoyo estudiantil de grupos no sólo de periferia del MUI.
Hasta se escribió poco tiempo despés de los sucesos de Mayo una obra de tipo teatro-documental al respecto, aludiendo al caso Osses (presentada en Julio 1969 en el Teatro Concepción). La pieza "Stop Universidad Stop" escrita por Juan Curilem Fincheira motivó nuevos actos represivos. El manuscrito de la obra fué en una oportunidad requisado por la policía y el autor y tres actores apresados.
Más adelante agregaré detalles sobre el Caso Osses, hecho que tuvo un impacto gravitante en la vida de la organización.
Sobre la mencionada "medalla" entregada por el Consejo Superior, había sido en realidad entregada por el Rector – aún por motivaciones diversas - a cada uno de los miembros del primer Consejo Universitario elejido democráticamente de acuerdo a la reforma. Efectivamente en los años anteriores junto con Juan Saavedra Gorriategy me correspondió el grato honor de formar con Nelson Gutiérrez la representación estudiantil al Consejo Superior de la Universidad, luego de la victoriosa lucha por la reforma universitaria de los años 1965-1968 y en la que a iniciativa de Nelson y Bautista Van Schowen fui elegido presidente de la Comsisión Tripartita de Reforma Misión de la Universidad.

Nuestro carismático amigo Luciano Cruz Aguayo estuvo también, y en alto grado, en el el liderazgo del movimiento estudiantil, aunque bajo otras formas de participación. Principalmente en la inicitaiva y conducción de acciones directas vinculadas con el proceso de reforma. Otro destacado militante en este sentido fue Chicope (Sergio Pérez Molina), particularmente en el perído 1964-1966 inclusive. El trabajo conjunto de aquel período de luchas estudiantiles sellaría una amistad y confianza política que se conservó por lo años.
Menciono lo anterior porque algún tiempo más tarde, en 1972, encontrándome yo trabajando como profesor titular en la Universidad de Concepción, Nelson Gutiérrez y Bautista Van Schowen me propusieron a nombre de la organización como candidato a rector de aquella universidad en la fórmula MUI universitario y eventuales aliados. La nominación fué hecha en base a las votaciones para mi obtenidas tanto como delegado estudiantil al C. Superior (primera mayoría en la universidad como candidato del MUI), y posteriormente como meimbro de la directiva del Personal Docente y Administrativo de la U. de Concepción (primera mayoría como candidato del MUI).
La nominación fue sin embargo opuesta por Horacio Vergara y Martín Hernández, de la así apodada (internamente, por nosotros) "fracción estalinista" del regional Concepción, con motivo del nombre "Stalin" o "Djugasvuli" con que Miguel - en términos de simpatía - acostumbraba a referirse a Manuel Horacio. Dejo en claro que Miguel apreció positivamente en el comienzo el trabajo desarrollado por Horacio y le tenía simpatía. Sin embargo, su apreciación personal sobre Horacio tuvo un cambio a comienzos de 1972, como lo explico en mi libro por venir sobre Miguel.
En términos generales, el fenómeno de agrupación personalista y filo fraccional al interior del MIR que vino a desarrollarse el año anterior al 11 de septiembre - pero también de cuando en cuando en anteriores períodos, y en varias latitudes - no es conocido para los no iniciados. Pero el hecho es que constituyó un problema serio y que fué al último objeto de investigación (a la espera de posible medidas concretas) por la dirección máxima del MIR.
El fenómeno de agrupación personalista y/o filo-fraccional al interior del MIR
1. Muchos factores contribuyeron a esta situación. Una fue el cambio en las exigencias de discusión teórica al interior del partido, y en este mismo sentido la despriorización que se hizo de las tareas de educación política. Esto a su vez es entendible por la necesaria actividad de preparación insurreccional encomendada a los GPM en los últimos meses.
2. Otra razón es inegablemente la postergación por parte de la CC del llamado al congreso nacional de la organización.
3. Un tercer factor - y de seguro hay muchos otros - habría que adscribirlo a una simple crisis de crecimiento orgánico con la consecuente disminución de contacto entre la CP y las bases por ejemplo en Concepción.
4. El deterioro de las tareas de educación política desde la segunda mitad de 1969, a partir de la primera cladestinidad, hizo en mi opinion estragos en la organización, lo que se demostró más claramente, y más desgraciadamente, en los años de la dictadura. Junto a Fernando Mires, y otros entonces encargados de la implementación de esta tarea, hicimos esfuerzos, sin éxito alguno, para lograr una cierta priorización de aquellas. El muro burocrático-burocrático (no burocrático-militarista, como se pensaría por los militantes de base) que caracterizaba al regional Concepción el par de años antes del golpe - y talvez a otros regionales - hacía incluso mofa de mi argumento, rotulándolo de "anarco" etc.
Disyuntiva Educación Política. Mi argumento era así de simple:
A. En tiempos de álgida clandestinidad e incremento en la atomización (compartimentada) de la organización (y puesto que se decía que nos preparábamos para aquella etapa), muchas iniciativas i decisiones - incluídas las operativo/militares - tendrán que tomarse en ausencia de consultas con mandos centrales. Las únicas referencias teóricas que dispondrán los mandos de las así atomizadas células de los GPM estará en su educación política adquirida fundamentalmente ahora en este período.
Osea, el destino será el manejarse con sus propios recursos. O sea, como lo que le mandó decir J.M. Carrera desde la Angostura del Paine a Bernardo O'Higgins, cuando éste le mandó a pedir ayuda desde la plaza sitiada de Rancagua (dónde él mismo por su cuenta había decidido sitiarse): "Mi General O'Higgins, la ayuda que Ud me pide está en la punta de sus ballonetas. Firmado/ General J.M. Carrera".
B. Instrumentos de análisis versus erudición. Lo esencial en la educación política del período no puede ser la erudición o citación de memoria de textos históricos o de los clásicos marxistas o leninistas llámense manuales u originales. El tiempo para aquello - del punto de vista de la educación de cuadros al interior del partido - ya había pasado. Aquello fué posible solo en las generaciones de lujo del MIR, o sea la primera y la segunda. Estas generaciones disfrutaron no sólo de un tiempo relativamente mayor para aquello, y una relativa paz, sino la oportunidad de discusiones verdaderamente creadoras y críticas. Fué así como surgió el MIR después de todo. En cambio, en las etapas burocrático-burocrático y burocrático-militarista de la organización se pudo observar este fenómeno: El show teórico.
El show teórico consistía en que grupos de cincuenta a cien militantes, en su mayoría jóvenes estudiantes pero también de extracción obrera, era concentrados un par de días en "escuelas de cuadros" o "escuelas de educación política", fueran éstas en los locales de Sociología en el campus o en otros lugares - por ejemplo Antuco, el refugio que la Universidad de Concepción poseía en Los Angeles hacia la cordillera.
En esta oportunidad se invitaba un número aproximado de cinco o siete personalidades dentro del MIR elegidos ya sea por su posición de poder en la escala del mando (por ej. miembro del C.C. o jefatura del regional) o por su reconocido mérito como teórico del MIR (por ejemplo algunos escogidos docentes argentinos y brasileños, más Fernando Mires). En el show se escuchaba una exposición magistral, se aplaudía, se permitían preguntas políticamente correctas y con lo que los expositores - aunque estoy seguro no era su intención - podían brillar aún más con su respuesta. En otras palabras, no se formaba, no se practicaba el análisis, se aprendían datos de lo político y de lo histórico pero no instrumentos para analizar nuevos datos, y nuevos datos, con que la realidad política sorprendería al MIR durante la dictadura.
[Les juro que lo anterior lo dije en un plenario de la escuela de cuadros de Antuco. Casi me echaron, y prácticamente quedé impedido de seguir interviniendo. Las "masas" del MIR asistiendo al espectáculo aplaudían carcajada en mano a los burócratas que hacían callar al impertinente. A mi en cambio la derrota del MIR me dió mucha pena].
5. Un quinto aspecto lo constituyó el fenómeno del carrerismo orgánico. Esto es, en un momento de auge e incluso euforia política de nuestra organización fueron muchos - más de los necesarios - quiénes sintieron dentro de sí "el llamado" para formar parte de la direcciones nacionales. De ésto estuvo Miguel Enríquez, lo mismo Nelson, y Fernando Mires (jefe del GPM y miembro del CC), muy conciente. Todo lo que motivó el trabajo encomendado al equipo del suscrito y mi incorporación "ad hoc" a la comisión de organización del regional Concepción en dónde me encontraba activo al momento del golpe militar.

Amigo de corazón, leal, sencillo, de voz más bién suave y directo en sus maneras

Amigo de corazón, leal, sencillo, de voz más bién suave y directo en sus maneras, Nelson Gutiérrez fue también un estudiante de primera categoría, recibiendo su título de sociológo con la más altas calificaciones de su promoción y recibiendo por ende el “Premio Universidad”.

También debo destacar que Nelson Gutiérrez pertenecía a lo que se llamó en su tiempo la "élite" intelectual del MIR en Concepción, que era un término referido a aquellos militantes cuyas referencias teóricas sobrepasaba el marxismo ortodoxo o las doctrinas leninistas a usanza en los partidos y organizaciones de izquierda en los años sesenta/setenta.
En los años antecedente a la fundación del MIR algunos habían desarrollado - lo que en cierto modo se mantuvo en la producción teórica bajo el MIR - un arraigo clásico anarquista (entre los que me cuento yo mismo y además, aunque parcialmente, Bautista Van Schowen), o un arraigo trotskista (Marco Antonio Enríquez , el hermano mayor de Miguel y quién luego fuese profesor de la Sorbone. Marco Antonio tuvo una temprana influencia teórica importante en Miguel Enríquez), y otros a su vez mantuvieron un arraigo de carácter leninista (Miguel y Edgardo Enríquez). Esto se explica en cierto modo por la distribución de tareas en el desarrollo temprano del MIR, y en el cual las tareas de organización que encabezó Miguel Enríquez se ubicaron en el diseño leninista de partido de cuadros ("opuesto" a la noción de partido de masas), lo que devino más tarde en la estructura político-militar del MIR.

The New Left

Aún con lo anterior, en un segundo momento coincidente entre otros factores con la lucha por la reforma universitaria a nivel mundial y la oposición internacional a la guerra en Vietnam que dió origen a la "New Left", en círculos de la Universidad de Concepción se cultivó ampliamente el pensamiento liberal de izquierda de autores como Erich Fromm, Herbert Marcuse, el sociólogo americano Wright Mills y otros pensadores de la new left. Nelson Gutiérrez fué un ávido lector y expositor de varias entre aquellas tesis en los foros universitarios de Concepción. Tengo aún en mi biblioteca los libros de Marcuse "El hombre unidimensional" (One dimensional man) y el ejemplar de "Eros y Civilización. Una investigación filosófica sobre Freud" que Nelson me obsequió como regalo en 1967.
La producción intelectual de la "nueva" izquierda europea tuvo también un central rol en la educación política i ampliamiento ideológico de estas "dos primeras generaciones" del MIR que mencioné introductoriamente. Los autores más leídos, yo agregaría casi de rigor, eran Jean Paul Sartre (Crítica de la Razón Dialéctica), Althuser (no mi favorito), y Gramsci. Incluso, Nelson Gutiérrez - en acuerdo oficial con Eduardo Lawrenece - me pidieron que hiciera un curso (Analisis sociológico) para los estudiantes del tercer año de Sociología y cuyos contenidos como se ven en este documento consistían justamente en la discusión de estas corrientes de pensamiento.

Este movimiento intelectual se desarrollaba particularmente en los institutos de Filosofía y Sociología, pero en menor grado en por ejemplo las Escuelas de Medicina e Ingeniería, en dónde se encontraban a pesar numerosos e importantes grupos de militantes del MIR. Otros cuadros que recuerdo participaban de este debate con perpectivas intelectuales de apertura, eran - por ejemplo de la escuela de medicina - además de Van Schowen, Faúndez, Máximo Jara, Ramón Moncho Valderrama, Renato Valdés, Víctor Bonvallet y Rodrigo Rojas MacKenzie. Otros nombres irán surgiendo en la memoria.

Podríamos resumir que el perfil anarquista clásico y el perfil liberal de izquierda o "humanista" como se le llamó entonces (parte por la producción teória del Comandante Che Guevara y parte por el impacto que el libro Humanismo Socialista, una de las obras centrales de Erich Fromm tuvo entre aquellos círculos) consolidaron un frente teórico dentro del MIR en Concepción y el que fué capaz de enfrentar la lucha ideológica con el humanismo cristiano propagado por la Juventud demócratacristiana. En mi opinion - y tengo mi base empírica - esta es una de las razones por las cuáles le arrebatamos la FEC (Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción) a la democracia cristiana y al reformismo.
[respecto a la pregunta de M.P. sobre "la base empírica". Respuesta: en las elecciones para representantes del Consejo Superior de la Universidad de Concepción, para el período 1968, las dos más grandes mayorías de votos - todas las listas incluídas -fueron obtenidas por el suscrito y respectivamente Nelson Gutiérrez como candidatos, junto a otros compañeros, en la lista MUI. Lo relevante aquí es que los votos obtenidos en la primera mayoría fueron mayor en número que los votos obtenidos por todo el MUI en la elección de presidente y comité ejecutivo de la FEC. La conclusión que tuvimos entonces fué que parte de nuestros votos corresponderían a estudiantes de otros sectores políticos/ideológicos que participaron de nuestro plateamiento anarco-humanista, o de nueva izquierda o liberal de izquierda o cómo se le quiera llamar ] .

Los curas y propagandistas de la DC ya no podrían seguir en el futuro, como era su costumbre, caricaturizando ideologicamente a la Izquierda revolucionaria como una nueva expresión del "materialismo" cuyo vértice es "el estado totalitario" y en cual el ser humano tendría "aniquilada su individualidad espiritual".

Mucho de esta desmitificación teórica se debe a las iniciativas de Nelson Gutiérrez, quién logró - siendo presidente de la organización estudiantil en Sociología - un cambio radical en la planta docente y programas de estudio dando lugar y promoviendo un diálogo revigorisante. Aquí llegaron D'Alessio, Fernando Mires, y otros valiosos docentes. Francisco Brevis y Edward Lawrence fueron elejidos a conducir la parte docente-investigativa del nuevo instituto. Aquí se formaron Miguel Aigneren, Pedro Naranjo, Perico Pérez, Guillermo Henríquez, y tantos otros.
El proceso de reforma del Instituto de Sociología representa la cúlmine del modelo que quisimos aplicar en toda la universidad. Aparte de Humanismno Socialista hubo una variedad de obras de Fromm i otros autores estudiadas por Nelson Gutiérrez y su generación. En 1967-1968 publicamos una serie sobre el pensamiento de Fromm. Yo conservo al menos un artículo que Gonzalo Rojas me publicó en la Revista Atenea.

Por parte de los anarquistas implementamos el desarrollo de un tema anarquista clásico cuál es el análisis de la religión y rol de la Iglesia en la política contingente

El anarquismo teórico ha clásicamente tenido los temas de
a) el problema del estado y la democracia, resintiendo la permanencia del estado o dictaduras aún cuando ésta sea, se llame, o se haga en nombre del proletariado. De allí los artículos escritos en Revolución o Polémica Universitaria, por ej. "La rebelion de los estudiantes polacos" que publiqué en 1967 y otros que llevaban la crítica a formas en el estado soviético más allá que la crítica ejercida por mis amigos "trotskistas" (ej. Marco Antonio) y otros de mi generación en el MIR, entre ellos mis queridísimos amigos Miguel y Bauchi, los cuales no criticaban el concepto "dictadura del proletariado" en si, si no que argumentaban por una más justa y eficiente.

b) el análisis de la religión y rol de la Iglesia en la política contingente. Este es un tema que desarrollamos mucho en ese momento (y del que aún me ocupo) a través de la crítica a la ingerencia directa que el Vaticano y la Iglesia chilena tenía entonces en el reinante partido democratacristiano (Punto Final 1, 2).

El esfuerzo anterior coincidió en el tiempo y espacio universitario con el desarrollo del tema humanismo socialista por Nelson Gutiérrez y sus compañeros en Sociología, y Bautista Van Showen y nuestros amigos en Medicina, y nosotros en Filosofía.

La corriente ortodoxa marxista-leninista propiamente tal, y de cuyo orden mi estimado amigo Miguel Enríquez era entre nostros el más conspicuo adepto, no tuvo mucha insersión en este debate por considerarlo de interés secundario a la "formación de partido para la conquista del poder", de acuerdo a los perfiles estratégicos contenidos en la tesis insurrecional del MIR aprobadas en el Congreso de fundación. Para ilustrar la posición de Miguel respecto a estas ideologías liberales puedo aquí mostrar la dedicatoria de un libro de Erich From que Miguel me obsequió como regalo de cumpleaños en 1966.

Este hecho muestra por si mismo que Miguel NO se oponía a este tipo de diálogos que teníamos dentro de nuestro círculos en el MIR/MUI de la universidad sino que consideraba estos intereses más como una "conciliación ideológica", y aunque escrito en tono ligero y de amistad, él advertía que aquello no me llevaría "a la cárcel" (como el destino natural de un buen revolucionario, según Miguel) sino a "empleado público" (el destino de los "conciliadores"). Los hechos de la vida me llevaron a ambos sitios; encarcelado o arrestado siete veces antes [foto N. de la Tarde 3-08-1969] y durante la dictadura [fotos La Tercera, El Diario Color 1973], y a lo segundo pensando que jubilaré finalmente como profesor titular de una universidad estatal - o sea "empleado público" - en Suecia .Nota aclaratoria
Debe tenerse en cuenta que términos como "marxista", "leninista" etc. se refieren a marcos teóricos de análisis de la realidad nacional e internacional, y no a adhesiones programáticas o de alianzas con los partidos marxistas tradicionales que existieron y existen en Chile tales como el Partido Comunista de Chile o el Partido Socialista de Chile. MIR fué un movimiento de izquierda alternativo a la izquierda tradicional y que surge en Chile luego de la Revolución Cubana, encabezada por el Movimiento 26 de Julio - no por el Partido Comunista de Cuba de aquel entonces - y con fuertes influencias teóricas que en aquel tiempo emanaron del movimiento internacional de oposición a la guerra de Vietnam y de otros movimientos progresistas del tercer mundo y con los cuales el MIR mantuvo fraternal contacto.

Dos de estos movimientos, Tupamaros en Uruguay y EPR en Argentina formarían con el MIR la Junta de Coordinación Revolucionaria para el Cono Sur). La Operación Cóndor fué a su vez un vasto operativo estratégico de inteligencia - por parte de los gobiernos militares de aquellos países - destinado a combatir incluso en en el exterior a las fuerzas de la Junta de Coordinación.

Una segunda aclaración importante es que en el seno de la izquierda Latinoamericana de aquel tiempo existían dos líneas estratégicas que nunca llegaron a una completa conciliación sino más bién a un aislamiento mutuo. La diversidad de líneas se referían tanto a) al tipo de sociedad a construir b) como a la estrategia para la conquista del poder (incluso en este punto existían grandes divergencias). Los partidos de la izquierda tradicional y particularmente los partidos comunistas traducían al interior de los países latinoamericanos la estrategia soviética de coexistencia pacífica. Esta traducción se denominaría Frentes Populares (con estrategia de no-confrontación o questionamiento del "poder burgués" amparado en Latinoamerica por USA) y no se planteaba la opción extraparlamentaria ni mucho menos la lucha insurreccional.

La otra línea podríamos resumirla en "Guevarista" y que se planteaba en lo estratégico sobre la nueva sociedad construir, una sociedad de humanismo socialista. Perfiles de este tipo de sociedad los desarrolla el Comandante Che Guevara en la publicación "Cuadernos socialistas", revista en la cuál escribió varios análisis en referencia al "hombre nuevo". Esto en el tiempo en que Che Guevara era ministro de Industrias.

Tuve la oportunidad de obtener una impresion personal de aquellas tesis en una reunión que un grupo compuesto de una veintena de jóvenes latinoamericanos - en aquel tiempo en instrucción militar en Cuba - tuvo con el Comandante Guevara en la sala de reuniones de los locales de la Televisión Cubana en La Havana (ésto porque Che Guevara tenía que asistir allí - como ministro de Industria - a una presentacón por televisión de Fidel Castro sobre el nuevo trato del azúcar firmado en Moscú en Febrero 1964. La reunión llamada por el Comandante Che Guevara se efectuó tarde en la noche, después de la emisión televisiva).

Cuando volví de Inglaterra en Enero 1971 luego de la amnistía firmada por el Presidente Salvador Allende, y después de pasar por Santiago y reunirme con la jefatura la primera persona que visité en Concepción aparte de mi familia fué Nelson Gutiérrez, quién me esperaba en los viejos locales de la FEC en Concepción. En ese momento era Nelson Gutiérrez jefe del Regional Concepción del MIR al mismo tiempo que miembro del CC. Al día siguiente partía yo con instrucciones del CC entregadas por Nelson a la Zona indígena de Arauco en un viaje en motocicleta, misión que duró casi un mes.

A pesar que Nelson se trasladó a Santiago luego de integrar la CP junto a Miguel Enríquez, seguimos en contacto durante esos años pues Nelson fue enlace de la CP para las tareas mias en Concepción y que se efectuaron con mandato directo de la CP. En este equipo de confianza esaba también Fernando Mires y otros de la comisión de organización del MIR en Concepción y que no sé si puedo nombrar aún. Hacia 1972-1973 se trataba de un trabajo interno de control sobre el regional Concepción que dirigía Manuel Horacio Vergara secundado por Martín Hernández.

Nuestro trabajo, que muchos categorizarían como fraccional, tenía sin embargo como vértice al propio Secretario General del MIR Miguel Enríquez, y con el cuál nos unían lazos de amistad y lealtad mayor que los orgánicos del mismo MIR. Fernando Mires es ahora professor de historia en Alemania. Las actividades insurreccionales de nuestro detalle para el 11 de Septiembre 1973 están narradas en mi testimonio aquí.
Miguel y Andrés Pascal
Luego del 11 de Septiembre de 1973, en la segunda clandestinidad, Nelson participó centralmente en varias operaciones siendo la más conocida el combate de Malloco con las fuerzas militares de la DINA el 16 de Octubre de 1975. Allí fué Nelson gravemente herido de bala pero pudo escapar junto a Andrés Pascal. Desgraciadamente el miembro del CC Dagoberto Pérez murió en el enfrentamiento. Nelson sobrevivió de sus heridas bajo el tratamiento de la doctora inglesa Sheila Cassidy. Posteriormente, aún herido, Nelson buscó refugio en la Nunciatura del Vaticano.

Un tiempo más tarde, estando yo en Suecia, concretamente en Lund, y todavía militando en el MIR, me sorprendió una mañana una llamada telefónica con una voz inconfundible y que preguntó "la residencia del pintor Noli?" Era nada menos que Nelson Gutiérrez recién llegado esa mañana a Estocolmo. Me dió un punto en Gotenburgo para ese mismo día y así nos encontramos nuevamente en Europa por vez primera. Se trataba de un acto de masas organizado allí creo por el MIR local y el que gracias a Nelson reunió buén público, en su mayoría jóvenes. Luego con el tiempo nos vimos en varias oportunidades en Estocolmo en las casas de "René" y de "Juancho", también muy amigos de Nelson.

Como en los viejos tiempos de la CP, Nelson Gutiérrez y "Juancho" me volvieron a distinguir con varias "mission impossible" a nombre del Comité Exterior, siendo la última la formación de una unidad de contrainteligencia con base en Suecia, y destinada a neutralizar el trabajo de los servicios de inteligencia de Pinochet (DINA) quién había ordenado el exterminio físico de sus opositores en el exilio. Uno de los targets en la lista de la DINA era justamente mi amigo Nelson Gutiérrez, otro sería, según esta fuente, Olof Palme.

Nelson Gutiérrez fue uno de los dirigentes históricos más distinguidos del MIR, teórico eminente, combatiente valeroso, buena persona, sencillo, y de una fuerza de carácter increíble. Ya desde jóven tenía dolencias somáticas que a veces le dificultaban la tarea, pero jamás se la impedían. Ahora nos deja, luego de una suya intratable, una dolencia en el alma por su pérdida de mortal. Pero no sólo lo que hizo, también lo que pensó, lo que soño, lo que perdió y lo que logró, queda entre nostros y se transmitirá.

A tu salud Nelson

Marcello Ferrada-Noli, Estocolmo 12 de octubre 2008
http://ferradanoli.wordpress.com/
Entregue su comentario AQUÌ, (el que aparecerá al final de este blogpost)
Su comentario debe referirese a los temas de éste blogpost. Observe que yo no contemplo en mi texto una discusión sobre las actividades del MIR después de 1977. Comentarios conteniendo términos ofensivos in persona sobre Nelson Gutiérrez u otros ex-miristas referidos en mi texto, o conteniendo acusaciones relativas a conductas políticas presentadas sin una referencia respaldante, no los publicaré. En cambio, son bienvenidos todos los comentarios conteniendo cualquier tipo de discrepancias sobre posiciones políticas o posturas ideológicas, como por supuesto correcciones a datos o fechas informadas en este blogpost. Gracias de antemano.
Addenda
Este es un poema inédito que he recibido del poeta Fesal Chain y escrito en la noche del 12 de Octubre en conmemoración sobre la partida de Nelson Gutiérrez. El 12 de Octubre es también fecha conmemorativa del así llamado "Día de la raza", o sea cuando los indios latinoamericanos descubrieron a Cristóbal Colón, como se diría en la lógica dialéctica de Nelson Gutiérrez.

Poema Militante

por Fesal Chain, 12/10 2008

Tantos han partido
en esta breve
pero fecunda historia de nuestro rojo y negro,
tantos han partido,ayer Martín, el sencillo,
en aquel departamentode Rotonda Rodrigo de Araya
los dos sentados en el suelodiscutiendo, conversando, analizando
y hoy Nelson, el preclaro brillante en sus propuestas
valiente en sus afrentas
y yo tan joven en mi pieza
secando la tinta en sus papeles
documentos
doblándolos
armando cuadernillos
para el pueblo militante
nuestro pueblo rojo y negro
que brillara con luz propia en el cielo azul de Chile,
y que pese a los que parten
no se apaga fácilmente
que no cae en el olvido
con el soplo de la muerte...II (English version)


I just got the news by "Rene" about the death in Chile [1, 2] of our friend Nelson Gutierrez, one of the historic leaders of the Revolutionary Left Movement MIR. Here below a brief personal account with some memories of this noble and dear friend and also references to some activities of both political and theoretical character that we developed in the university period, while trying a united ideological front of "anarchists" and "socialist-humanist", amid the struggles of MIR.

With deep sorrow I here report the death of our friend Nelson Gutierrez, a former militant and leader of MIR, member of the Political Commission, and active in the armed resistance against the military Junta of Pinochet, and later member of the MIR's Foreign Committee.


It was at this MIR Foreign Committee and at the Junta de Coordinación Revolucionaria (MIR Chile, ERP Argentina y Tupamaros Uruguay) in Europe during the second half of the seventies, where we work together organically for the last time. But it was a long history of friendship which has been consolidated in the early days of clandestine life.

It will be recalled that during the first repression against MIR (1969) during the administration of the Christiandemocratic President Eduardo Frei, ensuieing the events that ended with the case Osses, MIR was declared outside the law and had to go into hiding. The national list with the 13 wanted or "fugitives from justice" put us together again in the clandestine life. Other pursued by the Policía Política in the region were Luciano Cruz and Juan patula Saavedra (now the major of San Miguel, in Santiago) who was also a close friend of Nelson. We took refuge together with some success in Los Angeles managing at last moment to evade the police siege.
But we were taken prisoners at the end in different occasions. I remember that Nelson, despite being severely tortured, the first thing he did after being released pending the alleged process, was to call to a meeting where he personally led the coordinacón intelligence on the process of the Prosecutor Broghamer.


Nelson had entered MIR a couple of years ago, in 1966, being at the fourth semester as student od sociology at at the University of Concepcion. His political career was brilliant and almost meteoric. When I gave him the welcome to our forces, as head of the University Brigade of MIR , I could not have imagined that in just about two years later he would become a member of the national leadership of MIR. Other distinguished members that were admitted that year were Manuel Horacio Vergara Mehrson, Jose Goñi (now defense minister in Chile and a former ambassador in Sweden), and Fernando Kraus, one of the heroes MIR's resistance against the military dictatorship.

Nelson Gutierrez occupied successively various positions of command during the struggles of the second half of the sixties. He was eventually elected President of the sutudent union. Along with Juan Gorriategy Saavedra I had the honor to be with Nelson Gutierrez in the permanet delegation on behalf of the students upon the Higher Council of the University, after the victorious struggle for the academic reforms by the years 1965-1968. In this process were also leaders Luciano Cruz Aguayo and Van Schowen Bautista.

The joint work of that period of struggle, swet and blood sealed a friendship that was preserved so years. Friend at heart, fair, simple, nearly humble, but straithforward and utterly direct in his ways of speaking, Nelson Gutierrez was also a student of first category. He received the degree in sociology with the highest qualifications in his class and thus the "Premio Universidad" was confrrend upon him.

I must also point out that Nelson Gutierrez belonged to what was called his time in the "elite" intellectual MIR in Concepcion, which was a term referring to those militants whose theoretical references exceeded the orthodox Marxism-Leninist doctrines styled by parties and leftist organizations in the sixties / seventies.

Namely, in the years prior to the founding of the MIR some cadres had developed - which somehow remained at the theoretical production also under the MIR years - a classic anarchist or left-liberal perspective (among whom I count myself, as well, albeit partially, Bautista Van Schowen), or a troskoit perspektive (Marco Antonio Enriquez, the older brother of Miguel and who then became a professor at the Sorbonne. Marco Antonio took an early influence in important theoretical Miguel Enriquez), and also those to be regarded as having a more true Leninist perspective (Miguel and Edgardo Enriquez).

This is explained in some way by the distribution of tasks in the early development of the MIR, and in which the organizational tasks headed by Miguel Enriquez opted for the Leninist design of party of cadres ( "opposed" to the notion of a mass party) which later became the political-military structure of MIR.

(continues on monday the 13th october)

Wednesday, 8 October 2008

Minister Tolgfors krigspsykologiska bakhåll


”Samma medier som förväntas ge oss korrekt information om världen kan också ge oss information som ser korrekt ut men som likväl är resultatet av en krigspsykologisk insats” / ”Mediesamhället är den perfekta terrängen för krigspsykologiska bakhåll” Göran Rosenberg (2002) i Det osynliga kriget mot oss alla.

I dagens DN-debatt (9/10) minister Sten Tolgfors förnyar sin krigspsykologisk insatt i försvar av FRA-lagen genom att på nytt agitera en av regeringens favorit motivering, "svensk styrkan i Afghanistan". Samtidigt ger sig ministern alldeles i – förmodligen utan uppsåt – den pågående socialdemokratiska debatten om att vara eller icke vara vänster. Det sistnämnda temat kommenteras här vid inläggets avslutande del.

Inledningsvis vill jag kommentera den ytterligt vinklad redogörelse som minister Tolgfors uppger i sitt inlägg ”Afghanistan kan inte lämnas åt talibanerna” (DN 9/10 2008) om den folkhälsosituationen i Afghanistan och den påstådda välbefinnande av den civila befolkningen. [Uppdatering. Inlägget kommenterades i DN debatt 16/18 av Svenska Afghanistankommittén]

I stark kontrast med vad Sten Tolgsfors menar - genom att endast nämna selekterade framsteg utifrån en redan tillrättalagd hälsostatistik – en färsk rapport från Internationella Rödakorskommittén (ICRC) varnar för att ”över 200 000 människor i norra Afghanistan kan tvingas från sina hem under den kommande vintern”. Och detta på grund av ”osäkerhet och stigande matpriser” inte enbart torkan. Den rapporten uppgavs i Sverige av Sydsvenska Dagbladet den 2/10 2008.

Observera att de av IRC påtalade försämringar i befolkningens villkor handlar om det norra området, i synnerhet namnges provinserna Kunduz, Balkh, Faryab och Badghis. Detta är just det området tillhörande Mazar i Sharif och runtomkring var den svenska militära styrkan uppges varit aktiv just i ökandet av befolkningens säkerhet.


Minister Sten Tolgfors agiterar om och om ett påstått behov av svensk militär närvaro i Afghanistan. Denna ivrighet har påtagligt accentuerats i samband med den övertygelsekampanjen avseende FRA-lagen. Som bekant, den protektiva faktorn som den lagen skulle innebära gentemot de svenska soldater stationerade i Afghanistan hart framförts vid upprepade tillfällen av Sten Tolfors och andra vid regeringen. I sig är detta en märklig manöver eftersom den tesen har varit tydligt ifrågasatt av experter inom området.

Emellertid, när minister Tolgfors gå ut till allmänheten, som nu med sitt inlägg i DN, och förespråkar en ytterligare militär insats i Afghanistan gör han exakt detsamma som minister Carl Bildt och väljer att totalt mörklägga den allra viktigaste utvecklingen i vad beträffar den nuvarande politiska situationen i Afghanistan - i samband med ISAF styrkor!

Jag refererar här nämligen, såsom framfördes i Bildt, Björklund, mer amerikaner än amerikanernas själva, att General David McKiernan (Den Natoledda ISAF styrkans amerikanske befälhavare ) gav en presskonferens på Pentagon redan den 1 oktober 2008 i vilken tillsammans med att annonsera en möjlig försoning med den fördrivne talibanledaren mullah Omar, sade utryckligt:

”Till syvende och sist är lösningen för Afghanistan av politisk art och inte militär”

Den informationen står att läsa i en TT telegram som professors blogg tagit del av och – mig veterligen – den svenska media valde att inte publicera. I TT artikeln rubricerades Nato: Försoning med talibaner möjlig står ”(General David McKiernan ) sade på onsdagen att han inte utesluter en försoning med den fördrivne talibanledaren mullah Omar.”Det framgick där även viktiga uppgifter om att Saudiarabiens kung Abdullah har fått uppdraget att Afghanistans president Hamid Karzai för att ordna samtalsmöte med talibanerna.

Ovan har korrespondens med deklarationer av den brittisk Brigadgeneral Mark Carlton-Smith till Sunday Times om att seger i Afghanistan inte är den möjliga optionen utan att "britterna ska göra sig beredda på en eventuell uppgörelse med talibanerna”, uppgifterna uppmärksammades av DN:s och Sydsvenskans artikel "Ingen seger i Afghanistan" och som kommenterades i Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget). [Ur Bildt, Björklund, mer amerikaner än amerikanernas själva].

Vidare, minister Tolgfors uppger i DN att numera i Afghanistan "borta är det massiva förtrycket och talibanernas avrättningar på fotbollsarenor". Bra psykologiskkrig knep. Men jag råkade också se den filmen (Flyga drake !). I sammanhangen antyder Sten Tolgfors att den annorlunda situationen i Afghanistan har kommit till stånd tack de utländska militärer där stationerade, därav svenskarna. Men, vad i konkret har de ockupationsstyrkorna - NATO/ISAF - sammantaget tillbringat i den bemärkelsen?

Endast under januari - september 2008 har dussintals attacker från NATO/ISAF rapporterats och som har lämnad hundratals döda bland de civila i Afghanistan. Se längst nedanför en sammanfattning ur Civilian casualties of the War in Afghanistan .

Det var således rätt sammanfattade av Göran Rosenberg:

”Psykologisk krigföring som vi inte ser kallar vi information. Somligt av det som i dag ser ut som information är resultatet av välriktade psykologiska krigsinsatser, inte bara mot viktiga hemmaopinioner. . .”

Till slut av sitt inlägg minister Tolgfors beklagar sig att två ledande socialdemokrater - Thage G Peterson och Maj Britt Theorin - deltagit i en demonstration mot kriget i Afghanistan. Tolgfors rasonerar att det var faktiskt under den socialdemokratiska regeringen som den svensk insats påbörjades.

Detta kan knappast hjälpa sin sak, eftersom en sådan betoning bara hjälper att föra tillsammans de socialdemokraterna som är emot sådana utrikespolitiska åtgärder (som har underordnad den svensk utrikespolitik och äventyrat rejält dess dignitet) och de som organisation har haft samma åsikt gentemot den militär närvaron i Afghanistan, framförallt Vänster partiet.

I andra ord, minister Tolgfors agerande i den frågan (avseende påpekandet av denna beklagliga intervention) förvandlats till en opportun klargörande, högt behövligt i den pågående debatten ”höger/vänster” inom socialdemokratin samt i bloggosfären med perspektiven av ett fortsatt samarbete med vänstern.

Marcello Ferrada-Noli 9/10, 2008

Från Civilian casualties of the War in Afghanistan (2001–present)

2008
January 24, 2008 Nine or Ten Afghan policemen, and two civilians were killed by US Forces in the Ghazni province, 100 km south of Kabul [110] [111]January 30, 2008 Three civilians showed up at a Kandahar hospital with gunshot wounds, claiming they had been shot at by a Canadian convoy. One of them later died of his injuries.[112] [113] [114]March 12, 2008 The British government says its troops were responsible for an airstrike that killed two women and two children around Helmand. At least 10 others were injured.[115] [116]March 13, 2008 Two women and two children are killed in Pakistan by cross border shelling fired by US forces in Afghanistan [117]March 19, 2008 Several civilians are killed by US troops in Muqibel, a village of Khost province.[118]June 11, 2008 At least 30 killed at 10 P.M. on Tuesday night, June 10, 2008, in the village of Ebrahim Kariz, Mata Khan district of Paktika Province. US forces launched an air and ground attack upon the village allegedly targeting a "militant hideout." Residents said that dozens of civilians were killed [119]June 23, 2008 A father and son were allegedly killed by gunfire from US-led soldiers, a governor and witnesses said. Around 200 people demonstrated in the Khogyani district of Nangarhar province. [120]July 4, 2008 23 civilians are killed by US air strikes the district of Waygal, in the province of Nouristan[121]July 6, 2008 47 civilians attending a wedding (including the bride) are killed by US air strikes in Nangarhar province [122]July 14, 2008 Officials in Nuristan province said almost 30 defenseless civilians have been reportedly killed during NATO-led International Security Assistance Forces (ISAF) airstrike in Want-Waigal district of the eastern province. ISAF denies the claim [123] [124]July 15, 2008 US Forces admit to killing eight civilians in the Bakwa district of Farah province. They bombed a number of houses from which they were receiving fire. [125]July 17, 2008 Dozens of civilians are reported killed and injured by air strikes in the Shindand district of Herat province. [125]July 20, 2008 Thirteen civilians are killed in two separate incidents: nine policemen were killed by a US Air Strikes in the Ana Darreh district of Farah province. In the second episode, a NATO statement said, at least four civilians were accidentally killed and four other civilians wounded in mortar strikes by the NATO-led International Security Assistance Force in the eastern province of Paktika. The deaths of an additional three people had not been confirmed, the statement said. [126] [127]July 26, 2008 British troops opened fire on a vehicle that failed to stop at a checkpoint in the Sangin district of Helmand province, killing four and injuring three. [128]July 27, 2008 Canadian troops opened fire on a vehicle that came too close to a Canadian convoy in Kandahar. A two year old girl and her four year old brother were killed and the father of the two children was wounded. [129] [130]August 7, 2008 US troops "inadvertently" killed four women and a child in an exchange of fire in an area of central Ghazni province.[131]August 10, 2008 Eight hostages held by the insurgents are killed by a coalition Air Strike in Uruzgan province. [132]August 16, 2008 Four civilians were killed by a British rocket attack against a compound in the Sangin district of Helmand province. Three others were wounded. The casualties included women and children.[133] [134]August 21, 2008 The Afghan Interior Ministry reported that U.S. coalition bombs had killed up to 95 (up from 76) civilians, including 60 children, in an airstrike on Azizabad, a village in the Shindand district of Herat province. [135] [136] [137] [138]August 31, 2008 Three children are killed by ISAF-fired artillery shells in the Gayan district of Paktika province. Seven other civilians were wounded. [139]September 01, 2008 A man and his two young children are killed in a night raid on his home in Kabul. His wife is injured. [140] [141]September 9 2008At least two Afghan civilians have been killed and 10 wounded in an air strike by Nato-led forces in the eastern province of Khost, Nato officials say. [142] [143]September 18, 2008 Canadian soldiers in a convoy fire at a civilian truck in Kandahar, killing one of the occupants.[144]
Vi skall starkt uttrycka vår totala ogillande avseende självmordsattentat och dylika terrorist attacker, men vi skall hålla oss till sanningen i rapportering av vad som egentligen sker i kriget. Detta särskilt under den pågående offentliga debatten om FRA lagen, och i vilken FRA-förespråkare försvarar risken av intrång i medborgares integritet bl. a. med argumentering av en påstådda högt riskabel situation gällande den svenska styrkan i Afghanistan.


Mina andra inlägg om FRA-lagen i förhållande med Afghanistanfrågan:

16 okt 2008. Foreign policy, terrorism, CIA, Kant, Lincoln, fanaticism, religion, and philosophical anarchism

6 okt 2008. Bildt, Björklund and Co. Mer amerikaner än amerikanernas själva

5 okt 2008. Alla gick med på bluffnyheter om Afghanistan. FRA lagen och det psykologiska kriget

1 okt 2008. "Hälsa honom att den svenska utrikespolitiken inte är några pajaskonster. Det är inte hä hä och hep hep"

28 sept 2008. Statsmaktens repressionsalibi

Journalistkris sprider sig. FRA lagens psykologiska krig 26/09, 2008

24 sept 2008. Terroristsparadis

24 sept 2008. Kärnan i bemötandet av FRA-lagen anbelangar i huvudsaken principer

22/09, 2008. Sweden. The surveillance law (FRA) debate


16/9 2008. Klargörande (reviderad version) till DN om dödliga skador bland civila i Afghanistan

25/09 20008. FRA och Talibaner

Andra om FRA lagen, Afghanistan, utrikespolitik , interesant?